Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

7 PODRUČJA RADA


Srednja stručna škola "Krug" nudi mogućnost redovnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja,vanrednog obrazovanja, prekvalifikacije , dokvalifikacije i specijalizacije u 7 područja rada i 32 obrazovna profila u okviru njih.


Pogledajte kompletan spisak obrazovnih profila

32 ORAZOVNA PROFILA


U okviru škole možete izabrati željeni od 32 ponuđena obrazovna profila.
Pronađite pravo odgovarajuće zanimanje za vas.


Pogledajte kompletan spisak smerova

CILJEVI


  • Uspostavljanje sistema kvaliteta
  • Stalno usavršavanje nastavnog kadra
  • Savremeni sistem didaktičko teničke podrške u nastavi i učenju
  • Kontinuirana saradnja sa različitim interesnim grupama u okruženju
  • Brzo prilagođavanje potrebama tržišta rada

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net