trusted online casino malaysia
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

USLOVI ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJU

Završeno srednje obrazovanje u oblasti mašinstva i obrade metala, sa položenim osnovnim ispitom za elektrolučno ili gasno zavarivanje nivoa E-B II, E-R II ili GR II prema standardima JUS EN 287-1 za zavarivanje konstrukcionih čelika, sa radnim iskustvom od dve godine na zavarivačkim konstrukcijama u širem smislu.

Nastavni predmeti

  • Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
  • Organizacija proizvodnje
  • Zavarene konstrukcije
  • Tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija
  • Teorija i postupci zavarivanja
  • Kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija
  • Praktična nastava


Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net
online slots malaysia