trusted online casino malaysia
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

USLOVI UPISA


  Specijalizaciju mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem

 • Četvorogodišnje srednje obrazovanje u oblasti šumarstva - obrazovni profil šumarski tehničar i tehničar za lovstvo i ribarstvo sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima u oblasti lovstva
 • Trogodišnje srednje obrazovanje u oblasti šumarstva sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti lovstva
 • Četvorogodišnje ili trogodišnje obrazovanje u srodnim oblastima rada (poljoprivreda) sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti lovstva uz polaganje dopunskih ispita iz oblasti šumarstva koje odredi škola
 • Kandidati sa završenom gimnazijom, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti lovstva uz polaganje dopunskih ispita iz oblasti šumarstva


OPIS POSLOVA

Kandidati se osposobljavaju za obavljanje sledećih grupa poslova i zadataka:

Organizacija radova na uzgoju, zaštiti i korišćenju divljači,kontrolisanje rada i poslovanja lovočuvara, uvođenje nove divljači u lovište, izgrađivanje lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, organizovanje ishrane divljači, smanjenje broja grabljivica, nadoknađivanje štete koju pričini zaštićena divljač, nabavka lovačkih pasa i njihova dresura i nega, organizovanje izvršavanja pojedinačnog i grupnog lova, doček lovaca, briga o smeštaju, boravku i ishrani,učestvovanje u izradi plana lova i rasporeda lovaca,kontrolisanje poštovanja načina lova, korišćenje odgovarajućih tipova pušaka i pasa,kontrolisanje poštovanja stalnog ili povremenog lovostaja i zabrana lova; učestvovanje u oceni trofeja divljači za izdavanje trofejnog lista;organizovanje uzgoja livada i odgovarajućih gomoljastih kultura na površinama lovišta, vođenje učenika za zanimanje šumar-lovočuvar,uvođenje šumara-lovočuvara u posao.


SPISAK PREDMETA


Zajednički predmeti za oblast šumarstva:

 • Računarstvo i informatika u šumarstvu
 • Ekonomika šumskog preduzeća


Stručni predmeti:

 • Organizacija i poslovanje u lovstvu
 • Ekologija i zoologija divljači
 • Proizvodnja i gajenje divljači
 • Ishrana divljači
 • Uređenje lovišta
 • Planiranje gazdovanja šumama
 • Praktična nastava

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net
online slots malaysia