trusted online casino malaysia
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

USLOVI ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJU

Završeno srednje obrazovanje,jedan od obrazovnih profila: metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač, metalobušač, bravar, mašinbravar, metalostrugar za NU mašine, metaloglodač za NU mašine u oblasti mašinstva i obrade metala uz uslov da imaju najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i radnim zadacima.

Zajednički predmeti

  • Merenje i kontrolisanje
  • Hidrauličke, pneumatske i električne komponente
  • Organizacija proizvodnje

Posebni predmeti

  • Metalne konstrukcije
  • Izrada i montaža metalnih konstrukcija
  • Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
  • Praktična nastava


Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net
online slots malaysia