Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

USLOVI ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJU

Završeno srednje obrazovanje u oblasti mašinstva i obrade metala, sa položenim osnovnim ispitom za elektrolučno ili gasno zavarivanje nivoa E-B II, E-R II ili GR II prema standardima JUS EN 287-1 za zavarivanje konstrukcionih čelika, sa radnim iskustvom od dve godine na zavarivačkim konstrukcijama u širem smislu.

Nastavni predmeti

  • Mašinski materijali metalnih i zavarenih konstrukcija
  • Organizacija proizvodnje
  • Zavarene konstrukcije
  • Tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija
  • Teorija i postupci zavarivanja
  • Kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija
  • Praktična nastava


Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net