trusted online casino malaysia
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Prvi razred

Naziv predmeta

Drugi razred

Naziv predmeta

Treći razred

Naziv predmeta

Četvrti razred

Naziv predmeta

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Izborni predmet: Građansko vaspitanje/ Verska nastava
 • Osnove elektrotehnike
 • Računarska grafika i multimedija
 • Praktična nastava

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Izborni predmet: Građansko vaspitanje/ Verska nastava
 • Osnove elektrotehnike
 • Elektrotehnički materijali
 • Primena računara u elektrotehnici
 • Električna merenja
 • Elektronika I
 • Osnove telekomunikacija
 • Praktična nastava

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Izborni predmet: Građansko vaspitanje/ Verska nastava
 • Merenja u elektronici
 • Elektronika II
 • Elektronski pojačavači
 • Računari i programiranje

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Ustav i prava građana
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Izborni predmet: Građansko vaspitanje/ Verska nastava
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Elektronski medicinski uređaji
 • Osnove automatskog upravljanja
 • Mikroprocesori sa elementima programiranja
 • Visokofrekvencijska elektronika
 • Elektroenergetika


Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net
online slots malaysia